De noodzaak voor duurzame oplossingen in onze maatschappij zijn evident. Er mag geen twijfel over bestaan dat wij voortdurend van uit dit perspectief denken. Dit is een randvoorwaarde om onze samenleving voor de toekomst een perspectief te geven. Wij mogen onze jonge generatie niet opzadelen met naweeŽn vanwege onverantwoorde keuzes die in het verleden gemaakt werden. Dat mogen we onder geen beding uit het oog verliezen.

Op het gebied van mobiliteit mogen wij derhalve ook geen onbezonnen en onverantwoorde keuzes maken. De behoefte aan mobiliteit is een gemeen goed. Elk individu heeft daar recht op. Dat impliceert niet dat dit onze omgeving mag schaden.

Om onze omgeving te vrijwaren van nadelige effecten zullen we vervoersmiddelen zoals autoís, vliegtuigen en treinen op een zo schoon mogelijk manier moeten voorzien van energie. De verbranding van die energie moet ook op een vergelijkbare wijze plaatsvinden.

Het gebruik van fossiele brandstof is eindig. De behoefte aan mobiliteit zal alleen maar toenemen. Ondanks allerlei technische middelen om afstanden virtueel te overbruggen. Dat deze middelen een rol/bijdrage zullen geven is ook evident. Wel zullen wij onze verplaatsingsbehoefte zoveel mogelijk moeten toetsen op noodzaak en alternatieven.

De automotive sector zal komen met schonere verbrandingsmotoren. Zowel elektrisch aangedreven voertuigen als verbranding met waterstof zijn beduidend schonere oplossingen die zich aandienen. Hiermee kan de vraagbehoefte worden ingevuld en zijn de nadelige effecten van emissies op ons milieu veel gunstiger.

Het mobiliteitsprobleem als verhouding tussen de vraag naar en aanbod van vervoerscapaciteit zal voortduren en ook dat moeten we als maatschappij regelen. Het gebruik van de vervoerscapaciteit moet een kostprijs hebben die maatschappelijk bepaald wordt. Dit zal de behoefte en daarmee het gedrag voor de vraag naar verplaatsing mede beÔnvloeden.

Het is dus een voortdurende afweging. Een balans tussen Mobiliteit en Omgeving.

FinQtwice wil met deze balans aangeven dat afwegingen wel overwogen genomen dienen te worden. Met een verantwoordelijkheidsbesef naar de toekomst. Zowel aan de publieke als private zijde kan ondersteuning geboden worden op het snijvlak van Mobiliteit en Omgeving. Ondersteuning in het omzetten van beleid naar uitvoering. Welke keuzes worden gemaakt om beleid handen en voeten te geven. Te vaak worden er keuzes gemaakt die onomkeerbaar zijn maar wel in strijd zijn met omgevingsaspecten. Vaak kunnen innovaties helpen om uit dergelijke situaties te komen of nog beter te voorkomen.

FinQtwice staat voor innovatie en het maken van bewuste, comfortabele en duurzame keuzes.

FinQtwice is een managementbureau dat hooggekwalificeerd management aanbiedt in het werkveld van Mobiliteit.

Freek van der Valk
FinqTwice B.V.

Remisestraat 52
2225 TK Katwijk aan Zee
tel. +31 6 24 75 55 99